TURN35〜39
*2.4 *2.7 *3.1 *2.6 *2.2 
平均*2.6 占拠率*5.0 
A*7.0 B10.0 C*5.4 D*0.8 E*1.9 
a*0.8 b*3.8 α*2.7 β*2.9 Α*1.8 Β*5.2 Γ*1.7 

特性別世帯視聴率内訳
家族構成 A:未就学児あり B:小学生あり C:中・高校生あり D:子供なし E:高齢者あり 
世代構成 a:一世代 b:二世代以上
主婦職業 α:専業主婦 β:有職主婦
主婦年齢 Α:35歳未満 Β:35〜49歳 Γ:50歳以上

世帯 個人.KID TEN M1 M2 M3  F1 F2  F3
*1.5 *0.7 *3.7 *0.0 *0.3 *0.9 *0.1 *0.0 *1.8 *0.0・・・TURN 60
*0.8 *0.5 *3.7 *0.0 *0.0 *0.4 *0.0 *0.0 *0.4 *0.0・・・TURN 61
*1.3 *0.6 *3.7 *0.0 *0.0 *0.5 *0.0 *0.7 *0.8 *0.0・・・TURN 62
*1.0 *0.4 *2.4 *0.3 *0.5 *0.2 *0.0 *0.1 *0.0 *0.3・・・TURN 63
*1.7 *0.8 *2.0 *0.9 *1.4 *0.6 *0.4 *0.7 *0.7 *0.5・・・TURN 64
*1.5 *0.8 *4.1 *1.2 *0.0 *0.4 *0.1 *0.0 *1.7 *0.3・・・TURN 65
*1.4 *0.9 *5.1 *0.3 *0.4 *0.8 *0.0 *1.2 *1.0 *0.3・・・TURN 66
*1.2 *0.6 *3.8 *0.1 *0.0 *0.3 *0.0 *0.0 *0.7 *0.4・・・TURN 67
*1.1 *0.6 *5.3 *0.0 *0.3 *0.3 *0.0 *0.1 *0.0 *0.1・・・TURN 68
*1.7 *0.9 *4.2 *0.0 *1.4 *0.9 *0.1 *0.9 *0.3 *0.5・・・TURN 69
*1.2 *0.6 *3.3 *0.1 *1.6 *0.1 *0.1 *0.0 *0.9 *0.1・・・TURN 70
*0.8 *0.4 *3.3 *0.0 *0.0 *0.2 *0.0 *0.4 *0.5 *0.0・・・TURN 71
*1.3 *0.8 *3.7 *0.9 *0.1 *0.7 *0.6 *0.4 *0.8 *0.0・・・TURN 72
*0.8 *0.4 *2.2 *0.9 *0.2 *0.2 *0.1 *0.0 *0.7 *0.1・・・TURN 73
*1.4 *0.8 *2.2 *0.0 *0.6 *0.8 *0.4 *1.9 *1.1 *0.2・・・TURN 74
*1.3 *0.7 *4.2 *0.2 *0.0 *0.7 *0.0 *0.0 *1.1 *0.3・・・TURN 75
*1.4 *0.8 *4.4 *0.0 *0.1 *0.8 *0.3 *0.0 *1.6 *0.0・・・TURN 76
*1.7 *0.9 *2.2 *1.0 *1.0 *0.6 *0.1 *0.8 *2.4 *0.4・・・TURN 77
*1.9 *1.1 *5.6 *2.1 *0.8 *0.2 *0.3 *0.0 *1.4 *0.6・・・TURN 78
*1.6 *0.7 *3.3 *0.0 *0.3 *0.5 *0.2 *0.3 *1.8 *0.3・・・TURN 79
*1.2 *0.8 *2.9 *2.1 *0.0 *0.5 *0.5 *0.6 *1.3 *0.3・・・TURN 80
*1.8 *0.8 *3.9 *1.4 *0.1 *0.3 *0.4 *0.0 *1.0 *0.3・・・TURN 81
*1.9 *1.0 *7.5 *1.5 *0.5 *0.1 *0.1 *0.5 *0.2 *0.4・・・TURN 82
*1.7 *1.2 *6.6 *0.9 *1.3 *0.2 *0.2 *1.0 *1.1 *0.6・・・TURN 83
*1.8 *1.2 *8.2 *1.3 *0.0 *0.4 *0.1 *0.0 *1.7 *0.3・・・TURN 84
*2.4 *1.2 *5.7 *0.7 *1.1 *0.8 *0.9 *0.7 *1.2 *0.3・・・TURN 85
*1.4 *0.7 *3.4 *0.0 *0.7 *0.6 *0.3 *1.0 *0.2 *0.4・・・TURN 86
*0.9 *0.4 *2.9 *0.0 *0.0 *0.5 *0.0 *0.4 *0.5 *0.1・・・TURN 87
*2.2 *1.0 *5.4 *0.9 *1.0 *0.1 *0.3 *1.1 *1.2 *0.3・・・TURN 88
*1.8 *1.0 *4.3 *1.5 *0.4 *1.2 *0.1 *0.3 *1.4 *0.3・・・TURN 89
*0.9 *0.5 *3.9 *0.0 *0.0 *0.0 *0.0 *0.5 *0.0 *0.3・・・TURN 90
*2.2 *1.2 *6.7 *1.7 *0.3 *0.7 *0.3 *0.7 *1.0 *0.5・・・TURN 91
*1.9 *1.1 *5.2 *0.7 *0.6 *1.2 *0.3 *0.7 *0.7 *0.6・・・TURN 92
*2.1 *1.1 *5.1 *1.5 *0.3 *0.8 *0.3 *0.8 *1.1 *0.7・・・TURN 93
*2.5 *1.2 *8.0 *0.3 *0.9 *0.3 *0.3 *0.7 *0.8 *0.4・・・TURN 94
*1.1 *0.6 *3.4 *0.1 *0.1 *0.2 *0.5 *0.8 *0.2 *0.1・・・TURN 95
*2.6 *1.3 *6.1 *1.0 *0.3 *0.8 *0.9 *0.3 *1.1 *0.6・・・TURN 96
*2.5 *1.2 *4.3 *1.5 *0.9 *1.2 *0.1 *2.8 *0.2 *0.6・・・TURN 97
*1.5 *0.8 *4.0 *1.2 *0.5 *0.9 *0.1 *0.0 *1.1 *0.4・・・TURN 98
*1.7 *0.8 *2.7 *3.1 *0.0 *1.4 *0.1 *0.3 *0.9 *0.3・・・TURN 99
*1.8 *0.9 *5.4 *0.8 *0.1 *0.1 *0.5 *0.1 *0.1 *0.7・・・TURN100
*2.0 *0.9 *4.4 *0.5 *0.5 *0.9 *0.3 *0.0 *0.6 *0.6・・・TURN101
*1.5 *1.0 *5.0 *0.9 *0.0 *1.8 *0.4 *0.0 *1.0 *0.4・・・TURN102
*1.9 *0.9 *4.0 *0.8 *0.2 *0.4 *0.8 *0.0 *1.1 *0.5・・・TURN103
*1.9 *1.2 *6.0 *1.7 *0.0 *0.4 *0.5 *0.7 *1.7 *0.3・・・TURN104
*1.1 *0.6 *2.2 *2.3 *0.4 *0.5 *0.1 *0.4 *0.5 *0.1・・・TURN105
*1.4 *0.8 *3.3 *0.5 *0.3 *0.7 *0.7 *0.0 *1.1 *0.2・・・TURN106
*0.8 *0.5 *2.8 *0.9 *0.0 *0.3 *0.3 *0.0 *0.1 *0.3・・・TURN107
*1.6 *1.1 *6.1 *1.0 *0.0 *0.5 *0.3 *0.7 *1.0 *0.3・・・TURN108
*1.4 *0.8 *2.4 *1.7 *0.3 *0.9 *0.6 *0.1 *1.3 *0.3・・・TURN109
*1.3 *0.8 *3.4 *0.8 *0.4 *0.8 *0.5 *0.4 *0.4 *0.2・・・TURN110
*1.2 *0.7 *3.3 *1.5 *0.0 *0.3 *0.5 *0.0 *0.4 *0.3・・・TURN111
*1.1 *0.5 *2.0 *0.8 *0.2 *0.0 *0.6 *0.2 *0.5 *0.3・・・TURN112
*1.5 *1.0 *4.8 *1.2 *0.4 *1.0 *0.1 *0.7 *1.1 *0.3・・・TURN113
*1.2 *0.8 *2.4 *0.7 *0.9 *0.7 *0.6 *0.0 *0.9 *0.4・・・TURN114
*1.6 *1.0 *4.7 *0.7 *1.1 *0.3 *0.1 *1.9 *0.3 *0.4・・・TURN115
*1.4 *0.7 *3.2 *0.8 *0.5 *1.4 *0.1 *0.0 *0.9 *0.0・・・TURN116
*0.8 *0.5 *2.6 *0.0 *0.0 *0.4 *0.3 *0.3 *0.4 *0.3・・・TURN117
*1.1 *0.6 *1.6 *1.7 *0.0 *0.6 *0.7 *0.0 *0.3 *0.3・・・TURN118
*1.6 *0.9 *3.9 *1.1 *0.5 *0.5 *0.3 *0.5 *0.8 *0.4・・・TURN119
*1.7 *1.2 *5.8 *2.4 *0.0 *0.9 *0.6 *0.6 *1.0 *0.3・・・TURN120
*1.0 *0.8 *4.1 *1.0 *0.4 *0.4 *0.3 *0.0 *1.6 *0.0・・・TURN121
*0.9 *0.5 *4.0 *0.1 *0.0 *0.3 *0.0 *0.0 *0.3 *0.0・・・TURN122
*1.0 *0.7 *3.3 *1.0 *1.0 *0.1 *0.0 *0.4 *1.0 *0.0・・・TURN123
*1.7 *0.9 *3.3 *1.1 *0.3 *0.8 *0.4 *0.0 *2.2 *0.0・・・TURN124
*1.1 *0.8 *4.7 *1.0 *0.5 *0.0 *0.4 *0.1 *0.7 *0.0・・・TURN125
*1.5 *0.7 *1.2 *3.2 *1.8 *0.7 *0.2 *1.3 *0.1 *0.0・・・TURN126
*1.1 *0.8 *3.7 *1.1 *0.7 *0.6 *0.5 *0.0 *1.0 *0.0・・・TURN127
*1.0 *0.7 *3.4 *0.9 *0.2 *0.3 *0.3 *0.6 *1.0 *0.2・・・TURN128
*1.5 *0.9 *4.4 *1.7 *0.2 *0.5 *0.5 *0.0 *0.9 *0.4・・・TURN129
*0.9 *0.6 *3.6 *0.0 *0.0 *0.6 *0.0 *0.0 *1.0 *0.0・・・TURN130
*1.6 *1.0 *5.4 *1.0 *0.5 *0.9 *0.0 *0.6 *1.0 *0.4・・・TURN131
*1.7 *1.0 *4.2 *1.7 *1.2 *1.0 *0.6 *0.0 *0.8 *0.1・・・TURN132
*1.0 *0.7 *2.7 *0.9 *0.0 *1.0 *0.3 *0.6 *0.6 *0.3・・・TURN133
*1.8 *1.0 *4.1 *1.9 *0.8 *1.6 *0.0 *1.1 *0.8 *0.2・・・TURN134
*1.3 *0.6 *3.1 *0.9 *1.1 *0.2 *0.0 *0.3 *0.3 *0.3・・・TURN135
*1.6 *0.9 *3.1 *1.9 *0.4 *0.9 *0.5 *0.0 *1.4 *0.4・・・TURN136
*1.3 *0.8 *2.8 *1.0 *1.6 *0.6 *0.3 *0.8 *0.5 *0.1・・・TURN137
*1.4 *0.9 *2.5 *1.0 *0.0 *0.5 *0.6 *0.9 *1.7 *0.3・・・TURN138
*1.3 *0.8 *1.7 *1.0 *0.3 *0.9 *0.5 *0.1 *1.7 *0.4・・・TURN139
*1.5 *0.9 *4.6 *2.4 *1.1 *0.0 *0.1 *0.3 *0.6 *0.5・・・TURN140
*0.8 *0.5 *2.2 *1.2 *0.6 *0.6 *0.2 *0.2 *0.6 *0.0・・・TURN141
*1.7 *1.0 *4.1 *1.5 *1.7 *0.6 *0.3 *0.7 *1.0 *0.4・・・TURN142
*1.0 *0.6 *2.6 *1.4 *1.0 *0.5 *0.0 *0.7 *0.0 *0.2・・・TURN143
*1.6 *0.9 *5.1 *0.9 *0.3 *0.5 *0.6 *0.3 *0.1 *0.5・・・TURN144
*1.8 *1.1 *6.8 *0.9 *0.0 *0.3 *0.6 *0.8 *0.7 *0.6・・・TURN145
*1.2 **.* *3.6 *1.1 **.* **.* **.* **.* **.* **.*・・・TURN146?
*1.0or1.3 **.* **.* **.* **.* **.* **.* **.* **.* **.*・・・TURN147?
*1.8 **.* **.* **.* **.* **.* **.* **.* **.* **.*・・・TURN148

6月11日世帯 : 平均世帯視聴率
個人 : 個人全体(4才以上)
KID .: 男女4〜12才
TEEN: 男女13〜19才
M1  : 男性20〜34才
M2  : 男性35〜49才
M3  : 男性50才以上
F1  : 女性20〜34才
F2  : 女性35〜49才
F3  : 女性50才以上


☆データ元
国立国会図書館の視聴率週報
☆参考
みみずん過去ログ倉庫●テレビアニメ視聴率保管スレ●その5−http://mimizun.com/log/2ch/iga/1272168911/
みみずん過去ログ倉庫●テレビアニメ視聴率保管スレ●その4(移転)−http://mimizun.com/log/2ch/iga/1238342152/